Bruger:
Password:

Betingelser og Vilkår

LÆS VENLIGST HELE KONTRAKTEN.

VI ANBEFALER AT DE PRINTER DETTE DOKUMENT UD TIL DERES AKTER.

DETTE ER EN LOVFORMELIG AFTALE MELLEM DEM OG NaturalRevenue.com (NATURAL LOGISTICS)

VED AT SENDE DENNE ANMODNING ONLINE ACCEPTERER DE AT HAVE LÆST OG FORSTÅET ALLE BETINGELSER OG VILKÅR I DENNE AFTALE OG AT DE ER DEN LOVFORMELIGE ANSVARLIGE AF ALLE OG ENHVER BETINGELSER OG VILKÅR.


FØRSTE.- FORUDGÅENDE.
I.- Natural Logistics ejer og administrerer webstedet kaldet NaturalRevenue.com og den tilsvarende tjeneste tilgængelig via den angivne hjemmeside på internettet.
II.- At webmasteren er den retmæssige indehaver af hjemmesiden/rne og at de ikke indeholder nogen form for ulovlig aktivitet, tilknyttet direkte eller ej med indholdet fra siderne i ejendom, og at de er interesseret i at distribuere NaturalRevenue.com softwaren på disse sider, under de følgende betingelser, beskrevet i bestemmelserne i dette dokument.
Begge parter, i den repræsentation de henholdsvis har, anerkender fuldt ud at være i stand til at bevilge denne kontrakt.
På grundlag af ovenstående, er parterne enige om at bevilge denne  software distributions kontrakt og være bundet til dens betingelser, forudsat følgende klausuler.

ANDEN .- KONTRAKTENS FORMÅL.
Gennem denne aftale og på de betingelser der er fastsat, autoriserer NaturalRevenue.com webmasteren til at deltage i programmet NaturalRevenue og dermed til at ændre de websider som ejes og lade dem inkludere materialet der kræves for at give brugerne mulighed for at oprette forbindelse til indholdet i NaturalRevenue.com. Disse elementer, samt den nødvendige software, vil blive leveret af NaturalRevenue.com, når vilkårene i denne kontrakt er accepteret.

TREDJE.- FRIST OG OPSIGELSE.
Denne aftale træder i kraft ved accept af vilkårene i denne kontrakt.
Parterne kan opsige denne aftale til enhver tid og med mindst 15 dages varsel. Parterne anfører at fristen er tilstrækkelig og rimelig for en eventuel ensidig opsigelse af en af parterne.
Beføjelserne af hver af parterne om ensidigt at ophæve kontrakten er uden forbehold for beslutningen overtrædelse og de tilsvarende søgsmål for kontraktbrud.

FJERDE.- BETALINGER.
Altid når de betingelser og krav der er beskrevet i dette dokument overholdes, er NaturalRevenue.com forpligtet til at betale webmasteren de dertil hørende beløb.

Programmets detaljer: Pay per Sale Program
NaturalRevenue systemet fra NaturalRevenue.com udsender en elektronisk oversigt med en detaljeret oversigt over hvad der skal tilbagebetales til webmasteren, hvor der skal foretages en bankoverførsel eller overførsel ved at vælge Paypal, som vælges af Webmaster. Der tilbagebetales ikke noget beløb, der ikke fremgår af NaturalRevenues edb-system, NaturalRevenue.com
Det er udtrykkeligt aftalt, med forbehold for at kontrakten er opløst, vil der ikke afregnes beløb til under 100 €. Så hvis mængden af det relevante beløb, beregnet i henhold til denne artikel, ikke når op på dette minimum beløb, udbetales det ikke i den pågældende måned, men det tilsvarende beløb regnes sammen med beløbet for den følgende måned, forudsat at det overstiger minimums beløbet.

FEMTE.- LEGITIME ANVENDELSER.
Webmasteren er bemyndiget af NaturalRevenue.com til at annoncere servicen på en juridisk og lovlig måde, som man finder hensigtsmæssig, men man indvilliger specifikt i ikke at reklamere på måder, som kan være kvalificeret på en eller anden måde som ulovlige eller ulovligt, forstået som dem der er indeholdt i nogen af de regler anvendes. I særdeleshed er webmasteren forpligtiget til at overholde alle de betingelser som findes i ANTISPAM y ANTI-CROSS-POSTING politikken og ikke krænke lovparagrafen 18 U.S.C Afsnit 2257.
Webmasteren skal opretholde, for egen regning, de sider man er i besiddelse af, samt pleje imaget og indholdet heraf, og det websted hvor softwaren er tilgængelig. Man er især forpligtiget til ikke at inkludere reklame eller give adgang til websteder, som henviser til sider med indhold der vedrører børnepornografi eller anden kriminel aktivitet eller som ikke er tilladt ved lov, især i overensstemmelse med lovgivningen i USA og i EU-landene. Webmasteren forpligter sig til ikke at bruge ord, termer eller udtryk, som kan forvirre forbrugerne om indholdet af tjenesten eller præg af at være gratis. Der er specielt forbud mod anvendelse af udtryk som "mindreårige", "lolita", "piger", "pædofili", "misbrug", "børn", adolescent, child, children, elementary, fifteen, fourteen, high, school, infant, juvenile, kid, kiddy, kindergarten, little boy, little girl, lolita, lolita-teen, minor, nymphet, pedophile, preteen, puberty, pubescent, seventeen, sixteen, thirteen, underage, young boy, young child, young girl, young school boy, young school girl, young teen, youth. Denne liste er blot eksemplarisk og kan til enhver tid ændres.
Webmasteren forpligter sig til ikke at inkludere på disse nævnte sider, enhver form for erotisk materiale hvor mindreårige har været involveret i noget tidspunkt af deres udarbejdelse, såsom andre materialer der anses for forbudt i henhold til lovene i USA og landene i Den Europæiske Union. Tilsvarende indvilliger webmasteren i ikke at henvise eller nævne links til andre sider, der frembyder sådanne forbudte indhold.
Webmasteren påtager sig det fulde ansvar for reklame og indhold, der vises på de websider som webmasterne ejer, og forpligtiger sig til at give NaturalRevenue.com erstatning for at kompensere for skader, enten direkte eller på grund af ethvert ansvar, der påkræves af regeringen og af tredjemand, i egenskab af det indhold der vises, er forbundet eller annonceres på hjemmesiderne der ejes af webmaster. 
I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne klausul, kan NaturalRevenue.com ophæve kontrakten på dette tidspunkt, med forbehold af at udøve de civile og strafferetslige tiltag der tilkommer.
Webmasteren skal være i overensstemmelse med den Code of Conduct, der hersker i hvert land og ved dennes fravær skal man være sikker på ikke at overtræde isolerede love, der kan opfattes som aktioner imod loven.

SJETTE.- UTILGÆNGELIGHED AF VAREMÆRKER.
Webmasteren er forpligtiget til ikke at tildele, fremleje, give licens, eller foretage nogen anden disponering, udstilling eller distribution af varemærkerne, firmanavne, logoer relaterede med NaturalRevenue.com som ikke er i nøje overensstemmelse med bestemmelserne i dette dokument.

SYVENDE.- PERSONLIGE OPLYSNINGER.
Webmasteren er bemyndiget til at inkludere data som, om nødvendigt, afpasses efter en database til NaturalRevenue.com og til den dertil hørende behandling, for at efterkomme denne kontrakt og foretage udbetalingen, og for at henvise handelsmæssige promotioner internt i virksomheden og for at oplyse med informationer af interesse om emnet kontrakten. På ethvert tidspunkt kan webmasteren angive, at de ikke agter at modtage yderligere oplysninger.
NaturalRevenue.com forpligter sig til ikke at foretage nogen form for salg eller overførsel heraf til tredjemand eller at bruge eller behandle oplysningerne med et andet formål end der er beskrevet i det foregående afsnit. Til enhver tid kan webmasteren udøve de rettigheder, der anerkendes i gennemførelseslovgivningen og ansøge om ændring, forespørgsel eller annullering af sådanne oplysninger inden for medlems zonen i NaturalRevenue.com. Alt ovenstående, undtagen retslig stævning eller en skriftlig ordre fra de kompetente administrative myndigheder.

OTTENDE.- OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN.
Årsag til opsigelse af kontrakten er misligholdelse af enhver forpligtelse, der er beskrevet i de foregående sætninger. Parterne erklærer hermed, at alle forpligtelser er vigtige og derfor giver den manglende overholdelse af nogen af dem, den anden part ret til at opsige kontrakten. Det fastsættes den afgørende forudsætning  hvis der er en hvilken som helst overtrædelse af webmaster.
Webmasteren skal straks fjerne enhvert ikon, link eller henvisning til NaturalRevenue.com på sine sider, hvis det kræves af NaturalRevenue.com. Alle retslige og udenretslige omkostninger, der er forårsaget af overtrædelse af vilkårene i denne kontrakt, skal betales af den ikke opfyldende part, herunder advokatomkostninger og andre udgifter.

NIENDE.- AUTOMATISK RESTANCE.
Parterne pådrager sig restance fuldstændigt, uden behov for forhør, retslig forvaltning, udenretslig af nogen art, for den eneste og eksklusive præstation af enhver handling, der kan tolkes som at gøre det modsatte af, hvad der er bestemt i denne kontrakt. Tilsvarende undladelse af enhver art i forbindelse med udførelsen af handlinger, der bør gennemføres som anført i denne kontrakt, indebærer i dette tilfælde som tidligere, at parterne er i restance fuldstændigt. Hvilket heller ikke er nødvendigt i dette andet tilfælde, hvis der eksisterer procedurer, i henhold til første linje i afsnit af denne klausul.

TIENDE.- MÆGLING OG ANVENDELIG LOV.
Alle tvister i afledt af denne kontrakt eller i forbindelse hermed skal endeligt afgøres i henhold til Rules of Arbitration for the International Chamber of Commerce af en enkelt mægler, som udpeges af salen.
Voldgiften skal afgøres i henhold til loven som er gældende i EU og derfor forbliver spansk kommunikationssproget.  

TIENDE FØRSTE.- ENSIDIG ÆNDRING.
Natural Logistics har ret til ensidigt at ændre denne kontrakt. For at gøre dette, giver man webmasteren besked om ændringen, som vil træde i kraft 10 kalenderdage efter meddelelsen, hvis webmasteren ikke har meddelt sin modstand mod det. Det anses for accepteret, ligeledes brugen af softwaren efter 10-dages fristen.

TIENDE ANDEN.- AFGIFTER.
Webmasteren skadesløsholder NaturalRevenue.com af alle krav for ethvert koncept der kan følge af deres deltagelse. Ligeledes, skal webmasteren klare alle skatter (afgifter, skatter mv.), hvis generering er har som formål at levere webmasteren ydelser.

TIENDE TREDJE.- BEKENDTGØRELSER.
Alle meddelelser udført i forbindelse med denne kontrakt anses for korrekt, når de er fremsendte på e-mail til den adresse vi har i databasen og i den udnævnte bopæl for hver af parterne.

Og som bevis for overensstemmelse med indholdet af dette dokument, giver parterne deres samtykke med den bedste vilje til at være bundet til dens indhold.